Pierie Hoof

Pierie Hoof vanaf 2007
Mr HF Greyling

Uit die Hoof se pen:

Wat maak ons skool uniek?

Eerstens ons pragtige leerders. Tweedens ondersteunende ouers, wat blyk uit die ouerbetrokkenheid op alle terreine en derdens dinamiese, toegewyde personeel.
Opvoeding en onderwys loop hand aan hand. Daarom is die vennootskap tussen personeel en ouers van onskatbare waarde. Ons leerders word holisties voorberei en gelei tot volwaardige volwassenheid. Dus dan ons Visie :Ons kinders is ons trots en hulle prestasies ‘n groeiende motivering.
Deur aan elke leerder die geleentheid tot deelname te bied aan ‘n wye spektrum van aktiwiteite en leierskaps rolle, ontwikkel die leerders hul volle potensiaal. Waar ons die beleid van Inklusie toepas en fokus op leerders met ‘n wye verskeidenheid van leergeremdhede wat vroegtydig geidentifiseer word, kan die span uiters kundige personeel, in samewerking met die multi dissiplinêre span (berader, arbeidsterapeut, spraakterapeut en sielkundiges) die leerder van hulp wees en vas staan in Christelike Afrikaanse waardes en onderrig.
Uitreikaksies lê ons skool na aan die hart en hier wil ons sê soos die wysgeër Kahlil Gibran sê:” Om te gee wanneer jy gevra word is goed, maar om te gee omdat jy verstaan is nog beter.”Elke leerder is vir ons uniek en ons streef daarna om elkeen se lewensdroom te laat realiseer. Om Walt Disney aan te haal: “As jy dit kan droom kan jy dit laat waar word.”
Maak gerus ‘n afspraak en kom vergewis u van Laerskool Pierneef se unieke kwaliteite en dinamiek. Ons glo dat, indien ‘n kind gelukkig is, die ouers gelukkig is.
Met Dank
F. Greyling