Hoofblad

SWEETPAK BESTELVORMSWEETPAKBESTELLINGS

Toetsrooster en Afbakenings

TOETSROOSTER GR 4 – 7 Derde kwartaal 2015

Werksafbakening Derde kwartaal 2015

JUDié skool se leuse: STAAN VAS verwoord ons strewe omWelkom by Laerskool Pierneef

daadwerklik daartoe by te dra om elke kind se talente
optimaal te ontwikkel, terwyl die lewensbeginsel van
deursettingsvermoë stewig gevestig word.