Hoofblad

SWEETPAK BESTELVORMSWEETPAKBESTELLINGS

 

EKSAMEN WERKSAFBAKENINGS

JUNIE 2015

werksafbakening Junie 2015

JUDié skool se leuse: STAAN VAS verwoord ons strewe omWelkom by Laerskool Pierneef

daadwerklik daartoe by te dra om elke kind se talente
optimaal te ontwikkel, terwyl die lewensbeginsel van
deursettingsvermoë stewig gevestig word.