Hoofblad

Hou die spasie dop vir die eindeksamen rooster.

EKSAMENROOSTER Gr. 4 – 7 November 2015

ANA toetse Dinsdag 1 Desember 2015

JUDié skool se leuse: STAAN VAS verwoord ons strewe omWelkom by Laerskool Pierneef

daadwerklik daartoe by te dra om elke kind se talente
optimaal te ontwikkel, terwyl die lewensbeginsel van
deursettingsvermoë stewig gevestig word.